Chào mừng bạn đến với website CongBoSanPham.Com! Tôi là Lê Anh Tuấn, chuyên viên tư vấn thủ tục Tự Công Bố Sản Phẩm.

Đây là trang web tổng hợp mọi trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý về vấn đề An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Bố Sản Phẩm, Kiểm Nghiệm Sản Phẩm.

Đừng ngần ngại liên hệ với Tuấn ngay hôm nay.

0909 730 849

CÁC BỘ NGÀNH

Sở ATTP

Cục ATTP

Bộ Y TẾ

Mã Vạch

PCCC

ATVSP